fbpx
trong_kinh_161_phan_quang_uv400_1586738153.jpg

1.61 Phản quang UV400

Chiết suất 1.61
167_super_hydrophobic_1586736705.jpg

1.67 SuperHydrophobic

Chiết suất 1.67
mat_dat_san_xuat.jpg

Mắt đặt sản xuất riêng

Chiết suất 1.74
156_seecoat_blue_1586734808.jpg

1.56 Seecoat Blue UV400

Chiết suất 1.56
polarized_phan_cuc_1586735861.jpg

Polarized Phân cực

Chiết suất 1.56
mat_kinh_can_161_seecoat_blue_1586736070.jpg

1.61 Seecoat Blue

Chiết suất 1.61
156_doi_mau_khoi_1586687531.jpg

1.56 đổi màu phản quang UV400

Chiết suất 1.56
156_da_trong_phan_quang_1586686820.jpg

1.56 Đa tròng phản quang

Chiết suất 1.56
156_phan_quang_dien_tich_1586686564.jpg

1.56 Phản quang điện tích

Chiết suất 1.56
1_56_phu_cung_hap_mau_1586686236.jpg

1.56 Phủ cứng Hấp màu

Chiết suất 1.56
mat_kinh_chong_xuoc_chong_uv400_1586685482.jpg

Mắt kính 1.56 chống xước-UV400

Chiết suất 1.56